Autor: Aleksandra Niedbała

Nowy wykaz procedur wzorcowych (listopad 2015)

W dniu wczorajszym w elektronicznym dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia zostało udostępnione nowe obwieszczenie dotyczące procedur wzorcowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej można zobaczyć na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2015&act=78 lub pobrać tutaj: NOWE PROCEDURY WZORCOWE (11.2015) A ze swojej strony zapraszam

Continue Reading

Izotopy w medycynie

Izotopami promieniotwórczymi nazywamy takie odmiany pierwiastków, które posiadają niestabilne jądra ulegające samorzutnie przemianie promieniotwórczej. Znajdują one zastosowanie w medycynie nuklearnej – zarówno w celach diagnostycznych, jak i leczniczych. W ramach diagnostyki wprowadza się substancję promieniotwórczą do badanych tkanek i narządów. Następnie promieniowanie jest rejestrowane przy użyciu detektorów znajdujących się poza badanym obszarem. Rozmieszczenie i skoncentrowanie substancji

Continue Reading

Promieniowanie X i gamma

Promieniowanie rentgenowskie (X) i gamma (γ) posiadają wiele wspólnych cech. Zarówno promieniowanie rentgenowskie, jak promieniowanie gamma, jest promieniowaniem elektromagnetycznym o bardzo dużej przenikliwości. Mogą one przenikać nawet przez sporej grubości warstwy betonu. Obydwa rodzaje promieniowania wywołują też  jonizację pośrednią – przekazują energię elektronom, następie dzięki temu mogą powodować jonizację ośrodka. Jaka jest zatem różnica pomiędzy

Continue Reading

Referencje TVP

A dzisiaj referencje (dość oszczędne w treści, no ale trudno…) od dość niestandardowego w mojej branży Klienta :)

Continue Reading

MZ upraszcza procedury w gabinecie stomatologicznym

Polecam artykuł, który może zaciekawić w szczególności osoby pracujące w stomatologicznych gabinetach RTG. http://www.infodent24.pl/newsdentpost/radiologia-w-gabinecie-stomatologicznym-ministerstwo-zdrowia-upraszcza-procedury,102805_0.html Według mnie najważniejsze w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015) są następujące aspekty dotyczące

Continue Reading

VII Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej 17-19.04.2015

Jak to dobrze czasami spotkać się w kapitalnym gronie osób zawodowo pokrewnych :) Oprócz wykładu na temat piwowarstwa oraz degustacji po wykładzie, była to niebywała okazja do wymiany doświadczeń związanych z pracą w narażeniu na promieniowanie jonizujące pochodzące nie tylko od źródeł medycznych (choć te stanowiły zdecydowaną większość). Z niecierpliwością czekam na kolejny zjazd!  

Continue Reading

Procedury wzorcowe a procedury robocze w pracowni RTG

8 kwietnia miałam przyjemność wziąć udział w spotkaniu z profesorem Andrzejem Urbanikiem zorganizowanym w Krakowie w Sali Zebrań Okręgowej Izby Lekarskiej między innymi dla pracowników pracowni rentgenowskich zajmujących się Systemem Zarządzania Jakością. Jak wiadomo obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia w Dzienniku Urzędowym  „W sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej”

Continue Reading

Testy podstawowe – cyfrówka – szkolenie

Jeden z marcowych weekendów spędziłam w Łodzi. Ponieważ szkolenie ŁOŚ’ia było tak intensywne i czasochłonne czasu na zwiedzanie niestety nie było a szkoda… Ale za to pełna satysfakcja jeśli chodzi o zagadnienia merytoryczne. Szkolenie dotyczyło Systemu Zarządzania Jakością w pracowni RTG z pełnym i pośrednim ucyfrowieniem. Przedstawiono nam w praktyce jak wykonywać testy urządzeń w

Continue Reading

Pracownia rtg weterynaryjna – referencje

“Współpraca z firmą Quales Aleksandra Niedbała przebiegała bardzo sprawnie – zakres usługi obejmował przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej uruchomienia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej (w tym między innymi przygotowanie wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki, projektu osłon stałych, programu zapewnienia jakości, zakładowego planu postępowania awaryjnego). Polecam nawiązanie współpracy z firmą Quales – usługa została wykonana szybko i profesjonalnie.”  

Continue Reading

Procedury wzorcowe w pracowni RTG

Z końcem ubiegłego roku (a dokładnie w dniu 31.12.2014r.) Minister Zdrowia obwieścił  długo oczekiwany wykaz procedur wzorcowych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. Co ważne – wdrożenie procedur roboczych zgodnych z przygotowanymi wzorcami powinno nastąpić już pierwszego dnia roku 2015 (“§ 2. Wzorcowe procedury stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.“).

Continue Reading