Procedury wzorcowe a procedury robocze w pracowni RTG

8 kwietnia miałam przyjemność wziąć udział w spotkaniu z profesorem Andrzejem Urbanikiem zorganizowanym w Krakowie w Sali Zebrań Okręgowej Izby Lekarskiej między innymi dla pracowników pracowni rentgenowskich zajmujących się Systemem Zarządzania Jakością.

Jak wiadomo obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia w Dzienniku Urzędowym  „W sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej” z dnia 31 grudnia 2014 roku wprowadziło obowiązek opracowania procedur roboczych we własnych pracowniach rentgenowskich.

Spotkanie odbyło się po to, by choć trochę wyjaśnić wątpliwości związane z tym zadaniem. Jednak opracowanie procedur roboczych to nie wszystko. Każda pracownia rtg musi złożyć wniosek i uzyskać zgodę na ich wykonywanie.

Podczas zebrania przedstawione zostały metody opracowywania procedur roboczych. Materiały pomocnicze dostępne są na stronie www http://www.radiologia-malopolska.org/nasze_sprawy/procedury_wzorcowe/procedury.html