Księgi Jakości RTG

Firma Quales przygotuje dla Państwa indywidualną księgę jakości, procedury ogólne i robocze oraz pozostałe dokumenty niezbędne w pracowni rentgenowskiej. Oferujemy pomoc przy skompletowaniu dokumentacji wymaganej do wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w pracowni lub gabinecie RTG.

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie informacji uzyskanej od Klienta pomagamy w możliwie najszybszym czasie przygotować i sprawnie wdrożyć w pracowni rentgenowskiej System Zarządzania Jakością. Zakres i szczegółowe wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością nakreślone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Niezbędną dokumentację przygotowujemy ściśle według tych wytycznych, bez zbędnych i często niezrozumiałych zapisów. W ramach usługi otrzymują Państwo:
– księgę jakości
– procedury ogólne
– procedury robocze (dostosowane do rodzaju wykonywanych zdjęć RTG)
– ewidencje i formularze potrzebne do prowadzenia zapisów
– instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim (instrukcja ochrony radiologicznej)
– zakładowy plan postępowania awaryjnego
– program zapewnienia jakości.

Przygotowane przez nas dokumenty są uzupełnione o indywidualne informacje z pracowni rentgenowskiej, w której System Zarządzania ma być wdrożony i utrzymany. Dzięki przejrzystemu układowi poszczególnych dokumentów i przemyślanym rozwiązaniom zastosowanym w układzie formularzy prowadzenie zapisów nie będzie ani kłopotliwe ani czasochłonne.

Aby ułatwić Państwu zebranie danych dotyczących pracowni / gabinetu RTG przygotowany został formularz informacyjny, który jest podstawą do opracowania dokumentów.

Zarządzanie Jakością w Pracowni RTG

Zarządzanie jakością i jej kontrola obejmuje wszystkie etapy działania pracowni rentgenowskiej zmierzające do osiągnięcia jak najlepszych wyników diagnostycznych związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego z jednoczesnym rozsądnym doborem parametrów ekspozycji i ilości wykonanych procedur tak by dawka promieniowania przyjęta przez pacjenta była jak najniższa. Istotą nie jest zatem dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości obrazu, ale otrzymanie pożądanej informacji przy zastosowaniu jak najniższych dawek

Co to jest Księga Jakości RTG ?

Księga Jakości RTG jest podstawowym dokumentem pracowni rentgenowskiej opisującym wdrażany i doskonalony System Zarządzania Jakością oraz przedstawiającym jego główne zasady. Powinna być ona opracowana na podstawie wymogów obowiązujących przepisów radiologicznych, według których wdrażany jest System. Księga Jakości jest adresowana do pracowników pracowni / gabinetu RTG, klientów oraz audytorów. Stanowi ona podstawowe źródło informacji o pracowni rentgenowskiej i jej funkcjonowaniu oraz o wdrażanym Systemie.

 

Informacje kontaktowe

mgr Aleksandra Niedbała
Inspektor Ochrony Radiologicznej

Telefon: 664 728 142
biuro@quales.pl

Karolina Dzilińska
Opiekun Klienta

Telefon: 579 066 724
karolina.dzilinska@quales.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

www.Quales.pl