Stożkowa tomografia komputerowa w stomatologii

Metoda CBCT , o której jakiś czas temu pisałam na blogu, umożliwia uzyskanie przekrojów podobnych do zdjęcia pantomograficznego, jednak bez nałożonych struktur anatomicznych, przekrojów policzkowo-podniebiennych, przedsionkowo-językowych, zdjęć cefalometrycznych, przekrojów w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej, osiowej czy skośnych. Pozwala także na trójwymiarowe rekonstrukcje badanych struktur anatomicznych. Wszystko to sprawia, że stożkowa tomografia komputerowa ma zastosowanie w każdej dziedzinie stomatologii.

Źródło: www.inzynier-medyczny.pl
Źródło: www.inzynier-medyczny.pl

Chirurgia stomatologiczna i szczękowa korzysta z tomografii komputerowej we wszystkich etapach implantacji wszczepów osseointegracyjnych począwszy od klasyfikacji, aż do leczenia. Możliwy jest między innymi pomiar szerokości wyrostków zębodołowych, ocena stanu i gęstości kości czy zaplanowanie implantacji poprzez wirtualny wybór typu i rozmiary implantu oraz jego wirtualne wkręcenie.

W przypadku urazów części twarzowej czaszki lub żuchwy istnieje możliwość odnalezienia nawet najmniejszych pęknięć i złamań. W chirurgii oraz ortodoncji stożkowa tomografia komputerowa pozwala zlokalizować zęby zatrzymane, a w przypadkach endodontycznych ułatwia podjęcie decyzji o podjęciu leczenia kanałowego dzięki możliwości zlokalizowania ujść kanałów, a także ewentualnych patologii takich jak przykładowo resorpcje dna komory w obrębie korzeni.

Jak widać, stożkowa tomografia komputerowa ma szerokie spektrum zastosowań, przy jednoczesnym niskim narażeniu pacjenta na promieniowanie jonizujące.