Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-1

Firma Quales dzięki zdobytym uprawnieniom IOR-1 prowadzić może nadzór nad przemysłowymi urządzeniami wykorzystującymi promieniowanie jonizujące.

Nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1

Działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w zależności od rodzaju źródła promieniowania jonizującego może być wykonywana po uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia lub uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki. Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności wymagana jest współpraca z Inspektorem Ochrony Radiologicznej. Oferujemy Państwu nadzór w roli Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-1 (w tym IOR-1Z oraz IOR-1R).

Jakie działalności są objęte uprawnieniami IOR-1 ?

– Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, składowanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz obrót nimi, z wyłączeniem stosowania źródeł promieniotwórczych w celach medycznych oraz z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, składowania i transportu wypalonego paliwa jądrowego

– Produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami z wyłączeniem urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze stosowanych w celach medycznych

– Budowa, eksploatacja, zamknięcie i likwidacja składowisk odpadów promieniotwórczych z wyjątkiem składowisk odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do składowania wypalonego paliwa jądrowego

– Zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm), obrót tymi wyrobami oraz przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium tych wyrobów i wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze

Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1

Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej należy między innymi występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek a także wydawanie kierownikowi opinii, w ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz sprawności i właściwego użytkowania przyrządów pomiarowych. Inspektor ochrony radiologicznej sprawdza kwalifikacje pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i występuje z wynikającymi z tego wnioskami do kierownika jednostki organizacyjnej oraz z wnioskiem o wprowadzenie ewentualnych zmian w instrukcjach pracy, jeżeli wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu.

Obszar działalności Inspektora firmy Quales

Nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1  świadczymy przede wszystkim na terenie Śląska i województw ościennych (Małopolskie, Dolnośląskie, Opolskie, Świętokrzyskie). Nasze usługi polecamy Klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Rogoźnik, Świerklaniec i Krzepice. Jeśli poszukują Państwo Inspektora OR to zapraszamy do kontaktu!

Informacje kontaktowe

mgr Aleksandra Niedbała
Inspektor Ochrony Radiologicznej

Telefon: 664 728 142
biuro@quales.pl

Karolina Dzilińska
Opiekun Klienta

Telefon: 579 066 724
karolina.dzilinska@quales.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

www.Quales.pl