Stożkowa tomografia komputerowa CBCT

Stożkowa tomografia komputerowa (CBCT – Cone Beam Computed Tomography) to narzędzie, które coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej.

Jest to technika obrazowania, która stanowi środek pośredni pomiędzy tradycyjnymi zdjęciami rentgenowskimi a tomografią komputerową. Tradycyjne zdjęcia RTG są niezbędnym minimum diagnostycznym, lecz mają wiele wad – w celu pełnej diagnostyki istnieje konieczność wykonania kilku zdjęć w różnych projekcjach, a prawidłowa diagnoza jest utrudniona z powodu nakładania się struktur anatomicznych. Z kolei tomografia komputerowa jest kosztowna, czas badania jest stosunkowo długi, a ilość stosowanego promieniowania stanowi kolejny minus tej metody.

Dzięki tomografii stożkowej uzyskuje się wielopłaszczyznowe obrazy w rozmiarach rzeczywistych, zapisane w formie cyfrowej, podobnie jak w przypadku tomografii komputerowej. Budowa aparatu, pozycja pacjenta podczas badania i ruch lampy są natomiast zbliżone do badania pantomograficznego.

Źródło: www.dentistry.uiowa.edu
Źródło: www.dentistry.uiowa.edu

Badanie CBCT polega na rejestracji danych za pomocą wiązki promieniowania o kształcie stożka. W jego trakcie lampa RTG wykonuje częściowy lub pełny obród wokół głowy pacjenta. Badanie to może obejmować od kilku zębów po całą twarzoczaszkę. Co ciekawe, dawka efektywna promieniowania otrzymywana przez pacjenta podczas takiego badania wynosi ok. 0,05 mSv, podczas gdy w przypadku tomografii komputerowej szczęki i żuchwy wartość ta jest równa 0,31 mSv.

Źródło: www.wikipedia.org