Miesiąc: luty 2016

Wymagania dla weterynaryjnych pracowni rentgenowskich

Stosowanie aparatów rentgenowskich w gabinetach weterynaryjnych jest coraz częściej praktykowane. Aby prowadzić tę działalność w sposób legalny i bezpieczny, należy posiadać odpowiednie warunki lokalowe i dopełnić stosownych formalności. Wymiary weterynaryjnego gabinetu rentgenowskiego Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dziennik Ustaw nr

Continue Reading

Badania rentgenowskie klatki piersiowej

Wśród badań klatki piersiowej z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego wyróżnia się: -małoobrazkowe zdjęcie płuc (radiofotografia, fluorografia); -zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; -prześwietlenie klatki piersiowej (radioskopia, skopia); -zdjęcia warstwowe klatki piersiowej (tomografia); -tomografię komputerową klatki piersiowej (TK). Małoobrazkowe zdjęcie płuc polega na wykonaniu zdjęcia aparatem małoobrazkowym intensywnie świecącego obrazu widocznego na ekranie rentgenowskim. Koszt takiego badania jest niewielki,

Continue Reading

Skutki deterministyczne i stochastyczne promieniowania

Wyróżnia się dwa rodzaje skutków promieniowania – skutki stochastyczne oraz skutki deterministyczne. Pod pojęciem skutków stochastycznych rozumie się takie skutki, które mogą się pojawić z określonym prawdopodobieństwem, czyli mogą, ale nie muszą wystąpić. Ogólnie założenie mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutków stochastycznych zależne jest w sposób liniowy od otrzymanej dawki. Dla skutków tych nie istnieje dawka

Continue Reading