Miesiąc: listopad 2015

Radioaktywny pellet z Litwy

W czerwcu 2009 roku we Włoszech wydano nakaz wycofania z rynku 10 000 ton pelletu sprowadzonego z Litwy. Pellet to biopaliwo w postaci granulek, produkowane między innymi z rozdrobnionych i wysuszonych odpadów z przeróbki drzewnej. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, wcześniej odpowiednio przygotowanych surowców. Do wycofania doszło po badaniach granulatu zainicjowanych przez klienta zaniepokojonego nieodpowiednim

Continue Reading

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

Z dniem 01.01.2016 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1355) w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów

Continue Reading

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013 r., nr 1015) ma na celu głównie uaktualnienie i dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego, w tym m.in. zmian w terminologii testów wchodzących w skład kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz wprowadzenie

Continue Reading

Zasada działania elektrowni jądrowej

Jak działa elektrownia jądrowa? Jak powstaje energia w elektrowni atomowej? Wielu osobom może się wydawać, że jest to bardzo skomplikowane, a tymczasem… zasada wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej jest identyczna jak w konwencjonalnej elektrowni cieplnej, np. popularnej w Polsce elektrowni węglowej. W obu przypadkach prąd produkowany jest za pomocą turbin napędzanych przez parę wodną.

Continue Reading

Kapliczka antyatomowa w Gąskach

Plany budowy elektrowni atomowej w Polsce, które ogłoszono w listopadzie 2011 roku, wywołały niemałe poruszenie wśród społeczeństwa. Proponowane lokalizacje to Gąski, Żarnowiec i Choczewo. Szczególne emocje towarzyszyły mieszkańcom Gąsek- wsi letniskowej w powiecie koszalińskim. Od razu wyrazili oni głęboki sprzeciw dla tego pomysłu i szybko zmobilizowali się do obrony wsi przed elektrownią atomową. Początkowo porozwieszano

Continue Reading

Nowy wykaz procedur wzorcowych (listopad 2015)

W dniu wczorajszym w elektronicznym dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia zostało udostępnione nowe obwieszczenie dotyczące procedur wzorcowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej można zobaczyć na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2015&act=78 lub pobrać tutaj: NOWE PROCEDURY WZORCOWE (11.2015) A ze swojej strony zapraszam

Continue Reading

Izotopy w medycynie

Izotopami promieniotwórczymi nazywamy takie odmiany pierwiastków, które posiadają niestabilne jądra ulegające samorzutnie przemianie promieniotwórczej. Znajdują one zastosowanie w medycynie nuklearnej – zarówno w celach diagnostycznych, jak i leczniczych. W ramach diagnostyki wprowadza się substancję promieniotwórczą do badanych tkanek i narządów. Następnie promieniowanie jest rejestrowane przy użyciu detektorów znajdujących się poza badanym obszarem. Rozmieszczenie i skoncentrowanie substancji

Continue Reading