Kategoria: Zdjęcia RTG

Stożkowa tomografia komputerowa w stomatologii

Metoda CBCT , o której jakiś czas temu pisałam na blogu, umożliwia uzyskanie przekrojów podobnych do zdjęcia pantomograficznego, jednak bez nałożonych struktur anatomicznych, przekrojów policzkowo-podniebiennych, przedsionkowo-językowych, zdjęć cefalometrycznych, przekrojów w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej, osiowej czy skośnych. Pozwala także na trójwymiarowe rekonstrukcje badanych struktur anatomicznych. Wszystko to sprawia, że stożkowa tomografia komputerowa ma zastosowanie w każdej

Continue Reading

Stożkowa tomografia komputerowa CBCT

Stożkowa tomografia komputerowa (CBCT – Cone Beam Computed Tomography) to narzędzie, które coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej. Jest to technika obrazowania, która stanowi środek pośredni pomiędzy tradycyjnymi zdjęciami rentgenowskimi a tomografią komputerową. Tradycyjne zdjęcia RTG są niezbędnym minimum diagnostycznym, lecz mają wiele wad – w celu pełnej diagnostyki istnieje konieczność wykonania kilku zdjęć

Continue Reading

Odpowiedzialność za pacjenta w badaniach rentgenodiagnostycznych

Osoby, które poddawane są badaniom rentgenodiagnostycznym może nurtować pytanie kto odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta w procesie tych badań. Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., nr 1015 z późn. zm.), za

Continue Reading

Badania rentgenowskie klatki piersiowej

Wśród badań klatki piersiowej z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego wyróżnia się: -małoobrazkowe zdjęcie płuc (radiofotografia, fluorografia); -zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; -prześwietlenie klatki piersiowej (radioskopia, skopia); -zdjęcia warstwowe klatki piersiowej (tomografia); -tomografię komputerową klatki piersiowej (TK). Małoobrazkowe zdjęcie płuc polega na wykonaniu zdjęcia aparatem małoobrazkowym intensywnie świecącego obrazu widocznego na ekranie rentgenowskim. Koszt takiego badania jest niewielki,

Continue Reading