Narażenie na promieniowanie jonizujące w radiologii interwencyjnej

Coraz większa liczba przeprowadzanych procedur z zakresu radiologii interwencyjnej powoduje wzrost ryzyka wystąpienia skutków deterministycznych (nieuniknionych po przekroczeniu pewnej dawki progowej) pośród personelu wykonującego te zabiegi. Wyznaczono wielkości graniczne dawek na całe ciało (20mSv/rok), dla skóry/kończyn (500 mSv/rok) oraz dla soczewek oczu (150 mSv/rok, jednak zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP obniżono ten

Continue Reading