Projekty Osłon Stałych

Projekt osłon stałych to jeden z pierwszych dokumentów, który musi być opracowany przed uruchomieniem rentgenowskiego gabinetu stomatologicznego lub pracowni rentgenowskiej. Firma Quales wykonuje projekty osłon stałych  na podstawie Polskiej Normy Obliczeniowej PN-86/J-80001.

Dokumentacja obliczeniowa osłon stałych

Zajmujemy się przygotowywaniem projektów osłon stałych dla różnego rodzaju pomieszczeń, w których będzie wykorzystywane promieniowanie jonizujące, zarówno do celów medycznych jak i przemysłowych (gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, magazyny źródeł promieniotwórczych, pracownie defektoskopii). Nasze projekty przygotowujemy z najwyższą dokładnością, a końcowy produkt to nie tylko sam dokument projektu, ale również pozytywna opinia odpowiedniego organu (Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki).

Do przygotowania projektu osłon stałych potrzebne będą jedynie informacje dotyczące konstrukcji pomieszczenia, jego układu, wymiarów i pomieszczeń sąsiadujących. Aby ułatwić Państwu to zadanie można skorzystać z Formularza POS.

ico-pdf ico-word Formularz – Projekt Osłon Stałych

Projektowanie gabinetu rentgenowskiego na etapie budowy

Dość częstym błędem na etapie budowy pomieszczenia, o którym wiemy, że w przyszłości będzie miejscem, gdzie wykorzystuje się promieniowanie jonizujące jest odkładanie formalności związanych z uzyskaniem pozytywnej opinii projektu osłon stałych. Przykładem niech będzie ściana z karton-gipsu – popularna konstrukcja, dość proste i niezbyt czasochłonne wykonanie. Natomiast jeśli w gabinecie będziemy chcieli stosować lampę rentgenowską jest ona niewystarczający do osłony przed promieniowaniem rentgenowskim materiałem. Dosłonienie płyt k-g blachą lub folią ołowianą może spowodować dezorganizację w już działającym gabinecie stomatologicznym. Wybór pełnej cegły (która zwykle stanowi wystarczające zabezpieczenie przed promieniowaniem X w gabinecie stomatologicznym) na etapie budowy byłby w tym wypadku rozsądnym krokiem.

Pracownia rentgenowska a bezpieczeństwo osób z ogółu ludności

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego czytamy, że stopień osłabienia promieniowania jonizującego przez ściany zewnętrzne i stropy pracowni powinien zapobiegać otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności w ciągu roku dawki efektywnej promieniowania jonizującego, związanej z prowadzeniem działalności z promieniowaniem jonizującym w pracowni, przekraczającej 0,1 mSv w przypadku pracowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym albo w budynku zamieszkania zbiorowego oraz 0,3 mSv w przypadku pozostałych pracowni z uwzględnieniem czasu narażenia tych osób, rodzaju prowadzonych w pracowni prac i rodzaju stosowanych osłon. Dodajmy, że dawka efektywna dla pozostałych osób z ogółu ludności to 1 mSv/rok a więc kilka razy więcej. Zatem osoby, które mieszkają w sąsiedztwie pracowni rentgenowskiej i nie są przychylne jej uruchomianiu nie powinny się obawiać zagrożenia a jedynie wymagać od właściciela pracowni rentgenowskiej posiadania zatwierdzonego przez właściwą władzę projektu obliczeniowego osłon stałych przez promieniowaniem jonizującym a w dalszej kolejności stosownych zezwoleń na w/w działalność.

Przykładowe Projekty Osłon Stałych wykonane przez firmę Quales

Projekty Osłon Stałych
Projekty Osłon Stałych
Projekty Osłon Stałych

Informacje kontaktowe

mgr Aleksandra Niedbała
Inspektor Ochrony Radiologicznej

Telefon: 664 728 142
biuro@quales.pl

Karolina Dzilińska
Opiekun Klienta

Telefon: 579 066 724
karolina.dzilinska@quales.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

www.Quales.pl