Kategoria: Akty prawne

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

Z dniem 01.01.2016 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1355) w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów

Continue Reading

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013 r., nr 1015) ma na celu głównie uaktualnienie i dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego, w tym m.in. zmian w terminologii testów wchodzących w skład kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz wprowadzenie

Continue Reading

Nowy wykaz procedur wzorcowych (listopad 2015)

W dniu wczorajszym w elektronicznym dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia zostało udostępnione nowe obwieszczenie dotyczące procedur wzorcowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej można zobaczyć na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2015&act=78 lub pobrać tutaj: NOWE PROCEDURY WZORCOWE (11.2015) A ze swojej strony zapraszam

Continue Reading

MZ upraszcza procedury w gabinecie stomatologicznym

Polecam artykuł, który może zaciekawić w szczególności osoby pracujące w stomatologicznych gabinetach RTG. http://www.infodent24.pl/newsdentpost/radiologia-w-gabinecie-stomatologicznym-ministerstwo-zdrowia-upraszcza-procedury,102805_0.html Według mnie najważniejsze w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015) są następujące aspekty dotyczące

Continue Reading

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Mnie osobiście ta sprawa nie dotknęła, ale spore grono fizyków medycznych ucieszyło się z Wyroku Trybunały Konstytucyjnego (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego). Fizycy medyczni nie będą musieli starać się o certyfikat wydawany przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia aby wykonywać testy sprawności aparatury radiologicznej. Szerzej sprawę opisano tutaj: LINK A co na to KCOR? LINK

Continue Reading