Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

Z dniem 01.01.2016 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1355) w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

www.tc-barum.de
źródło: www.tc-barum.de

Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. Nr 220, poz. 1851) wraz z rozporządzeniami je zmieniającymi: z dnia 27 kwietnia 2004 r., z dnia 11 lipca 2006 r. oraz z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Nowe rozporządzenie można zobaczyć na stronie:

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001355

lub pobrać tutaj: NOWE ROZPORZĄDZENIE Dz.U. 2015 poz. 1355