MZ upraszcza procedury w gabinecie stomatologicznym

Ministerstwo-Zdrowia

Polecam artykuł, który może zaciekawić w szczególności osoby pracujące w stomatologicznych gabinetach RTG.

http://www.infodent24.pl/newsdentpost/radiologia-w-gabinecie-stomatologicznym-ministerstwo-zdrowia-upraszcza-procedury,102805_0.html

Według mnie najważniejsze w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015) są następujące aspekty dotyczące rentgenowskich gabinetów stomatologicznych:

– zniesienie ograniczenia stosowania jezdnego sprzętu radiologicznego używanego wyłącznie do zdjęć wewnątrzustnych

kliniczny audyt wewnętrzny będzie mógł być wykonywany jednoosobowo

– w zakresie testów podstawowych usunięcie testów sprawdzenia prostopadłości osi wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz szerokości wiązki promieniowania rentgenowskiego

– częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych została określona na co najmniej raz na 24 miesiące

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015) zgłoszony został do konsultacji społecznych 21 kwietnia. Na zgłaszanie uwag zainteresowane strony mają 30 dni.

Dla zainteresowanych – treść projektu została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.