Uruchomienie pracowni RTG

Firma Quales świadczy usługi przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uruchomienia nowego gabinetu/pracowni rentgenowskiej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy działać szybko i profesjonalnie. Kompleksowo wspomagamy cały proces uruchamiania – od przygotowania wniosku i niezbędnych dokumentów po odbiór przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Uruchamiamy nowy gabinet rentgenowski

Procedura uruchomienia pracowni rentgenowskiej nierzadko okazuje się być skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Firma Quales specjalizuje się w rzetelnej, kompleksowej pomocy przy uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń (od WSSE i PAA). Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania odpowiedniego wniosku, zaprojektowania osłon stałych, skompletowania niezbędnych załączników, przygotowaniu dokumentów takich jak program zapewnienia jakości, zakładowy plan postępowania awaryjnego, księga jakości, instrukcja ochrony radiologicznej, program szkolenia pracowników.

Formularz – dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością

Na życzenie Klienta możliwy jest przyjazd i konsultacja dotycząca uruchomienia i prowadzenia pracowni rentgenowskiej zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony radiologicznej.

Jak uruchomić pracownię rtg – instrukcja krok po kroku

1. Wybór modelu aparatu rentgenowskiego, który będzie użytkowany w gabinecie rentgenowskim (pracowni rentgenowskiej).

2. Zlecenie opracowania projektu osłon stałych (będzie potrzebny projekt budowlany oraz informacje od inwestora). Projekt ochrony radiologicznej zawiera szczegółowe obliczenia dotyczące osłonności już istniejących ścian/stropów. Jeśli nie są one wystarczającym zabezpieczeniem przed promieniowaniem jonizującym, należy tak przygotować pomieszczenie gabinetu (np. stomatologicznego), aby spełniało ono wszystkie wytyczne projektu (np. dosłonienie ścian/stropów/drzwi warstwą blachy lub folii ołowiowej, zakup parawanu ochronnego). Projekt osłon stałych musi zostać zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

3. Zainstalowanie aparatu rentgenowskiego.

4. Zlecenie przeprowadzenia pomiarów dozymetrycznych. Pomiary przeprowadza się po to, by sprawdzić czy osłony przed promieniowaniem jonizującym w gabinecie rentgenowskim są wystarczające i zabezpieczają we właściwy sposób osoby przebywających poza jego terenem (np. w poczekalni, recepcji, na parkingu podziemnym, w pomieszczeniach mieszkalnych sąsiadujących z gabinetem etc.) – ważne jest, aby była możliwość przeprowadzenia pomiarów w każdym graniczącym z pomieszczeniem gabinetu rentgenowskiego miejscu.

5. Zlecenie pomiarów skuteczności wentylacji w przedmiotowym gabinecie rtg – powinna być zapewniona 1,5-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny.

6. Zapewnienie warunków w pracowni rtg, w których zachowany będzie kontakt wzrokowo-słuchowy z pacjentem podczas wykonywania ekspozycji (np. parawan z okienkiem ołowiowym lub wideo domofon zainstalowany w miejscu wykonywania zdjęcia RTG).

7. Podpisanie umowy z laboratorium, które będzie prowadziło kontrolę dawek indywidualnych.

8. Zebranie od pracowników, którzy będą narażeni na pracę w promieniowaniu jonizującym kopii certyfikatów zdania egzaminu z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz kopii zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

9. Odpowiednie oznakowanie pracowni rentgenowskiej.

10. Złożenie wniosku o uruchomienie gabinetu rentgenowskiego i aparatu RTG w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z załącznikami (m.in. testy odbiorcze aparatu rtg, księga jakości, program zapewnienia jakości, zakładowego planu postępowania awaryjnego oraz programu szkolenia pracowników, procedury ogólne i robocze).

11. Ostatnim etapem uruchomienia gabinetu RTG jest jego odbiór przez pracowników WSSE (kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy w stan faktyczny gabinetu RTG zgadza się z projektem i przedstawioną dokumentacją).12. Po uruchomieniu gabinetu rentgenowskiego / pracowni rentgenowskiej kierownik jednostki organizacyjnej w pełni odpowiedzialny jest za stan ochrony radiologicznej. W przypadku radiologicznej diagnostyki medycznej konieczne jest m.in. wykonywanie raz w roku testów specjalistycznych aparatu RTG, co miesięcznych testów podstawowych, zapewnienie nadzoru inspektora ochrony radiologicznej .

Informacje kontaktowe

mgr Aleksandra Niedbała
Inspektor Ochrony Radiologicznej

Telefon: 664 728 142
biuro@quales.pl

Karolina Dzilińska
Opiekun Klienta

Telefon: 579 066 724
karolina.dzilinska@quales.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

www.Quales.pl