Kompleksowa Ochrona Radiologiczna

Opinie o Quales

  • „Współpraca z firmą Quales Aleksandra Niedbała przebiegała bardzo sprawnie – zakres usługi obejmował przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej uruchomienia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej. Polecam nawiązanie współpracy z firmą Quales – usługa została wykonana szybko i profesjonalnie Vet-Import

  • Firma Quales przygotowała dla Eduka Sp. z o.o. zgłoszenie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Usługa została wykonana szybko i sprawnie, a zgłoszenie zostało przyjęte przez PAA bez zastrzeżeń. Współpraca z firmą Quales przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Możemy polecić panią Aleksandrę Niedbała potencjalnym KlientomEduka Sp. z o.o.

  • Polecamy zakup fantomu do wykonywania testów podstawowych aparatu rentgenowskiego do zdjęć punktowych, wewnątrzustnych a także usługę przeszkolenia z zakresu użytkowania w/w fantomu. Firma Quales Aleksandra Niedbała jest partnerem godnym zaufania, solidnym i dotrzymującym terminów Klient Quales

  • Firma Quales przygotowała dla naszej pracowni rentgenowskiej dokumentację do wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i stosowanie aparatów rtg. Pani mgr fiz. med. Aleksandra Niedbała wykazała się dużą wiedzą, rzetelnością i odpowiedzialnością, jak również życzliwością z jaką podchodziła do naszych pytań i próśb. Uważamy, że Firma Quales jest godna polecenia. Medyk S.C.

Wykonujemy również

Kliniczne audyty wewnętrzne

Wykonywany przez nas kliniczny audyt wewnętrzny nie jest kontrolą, a wykryte niezgodności zawsze starannie omawiamy z pracownikami. Dzięki audytowi możemy zaproponować zmiany, które pozwolą udoskonalić pracę w pracowni rentgenowskiej.

Projekty Ochrony Radiologicznej

Projekt Osłon Stałych to jeden z pierwszych dokumentów, który musi być opracowany przed uruchomieniem rentgenowskiego gabinetu stomatologicznego lub pracowni rentgenowskiej. Projekty osłon stałych wykonujemy na podstawie Polskiej Normy Obliczeniowej PN-86/J-80001.

Nadzór nad urządzeniami IOR-R

Dzięki uprawnieniom Inspektora Ochrony Radiologicznej z typu R – możemy sprawować nadzór nad pracownią i dokumentacją zgodny z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony radiologicznej. Zapewniamy wykonanie testów podstawowych i prowadzenie dokumentacji SZJ.

Dokumentacje i księgi Jakości RTG

Przygotujemy dla Państwa nieszablonową księgę jakości, procedury ogólne i robocze oraz pozostałe dokumenty niezbędne w pracowni RTG. Oferujemy pomoc przy skompletowaniu dokumentacji wymaganej do wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzana Jakością.

Nasi Klienci

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji Formularz kontaktowy