Procedury wzorcowe w pracowni RTG

procedury wzorcowe rtg

Z końcem ubiegłego roku (a dokładnie w dniu 31.12.2014r.) Minister Zdrowia obwieścił  długo oczekiwany wykaz procedur wzorcowych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. Co ważne – wdrożenie procedur roboczych zgodnych z przygotowanymi wzorcami powinno nastąpić już pierwszego dnia roku 2015 (“§ 2. Wzorcowe procedury stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.“). Nie został wyznaczony okres przejściowy, w którym pracownicy jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki mogliby opracować własne procedury robocze, ale z pewnością ma to nastąpić w jak najkrótszym czasie.

procedury wzorcowe rtg

Jeśli ze względu na brak czasu będą potrzebowali Państwo pomocy w tym zadaniu – proponuję pomoc w opracowaniu takich procedur.

W związku z opublikowanym wykazem pojawia się kolejny wymóg dla wszystkich medycznych pracowni rentgenowskich (z wyjątkiem pracowni stomatologicznych oraz do densytometrii kości). Art. 33 e Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) zobowiązuje do wystąpienia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (właściwego da danym terenie) z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych /leczenia chorób nienowotworowych/paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych/zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej).

Przypomnijmy na koniec, że w/w zgoda, którą należy uzyskać nie jest tym samym co zezwolenie na uruchomienie aparatu rentgenowskiego oraz uruchomienie pracowni rentgenowskiej, wydane na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe.