Promieniowanie X i gamma

Promieniowanie rentgenowskie (X) i gamma (γ) posiadają wiele wspólnych cech. Zarówno promieniowanie rentgenowskie, jak promieniowanie gamma, jest promieniowaniem elektromagnetycznym o bardzo dużej przenikliwości. Mogą one przenikać nawet przez sporej grubości warstwy betonu. Obydwa rodzaje promieniowania wywołują też  jonizację pośrednią – przekazują energię elektronom, następie dzięki temu mogą powodować jonizację ośrodka. Jaka jest zatem różnica pomiędzy

Continue Reading