Badanie szczelności czujek dymu

Czujka dymu – nie rzucający się w oczy stały element wyposażenia mi.in. pokoi hotelowych, biur, uczelni. Oprócz optycznych i termicznych, często stosowanymi elementami systemu sygnalizacji pożaru są są czujki izotopowe (zawierające izotop Am-241, kiedyś Pu-238, Pu-239). W świetle prawa stanowią one zamknięte źródła promieniowania jonizującego, których szczelność raz w roku należy sprawdzić (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego). Pomiaru szczelności jonizacyjnej czujki dymu można dokonać przy użyciu dozymetru, który dostosowany jest do tego typu działań.

 

szczelność

Wyniki kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego zapisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać datę, typ i numer zamkniętego źródła promieniotwórczego lub urządzenia zawierającego takie źródło, rodzaj izotopu promieniotwórczego, jego aktywność oraz datę określenia aktywności, typ i numer przyrządu, którym wykonano pomiary, wynik pomiaru, wyniki kontroli oraz nazwę i adres instytucji oraz imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła kontrolę.

Warto dodać, że izotopowe czujki dymu mogą być instalowane, konserwowane i sprawdzane jedynie przez podmioty posiadające zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na tego typu działalność oraz powinny na stałe zatrudnić inspektora ochrony radiologicznej z odpowiednimi uprawnieniami.