Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w przemyśle

Izotopy promieniotwórcze mają szerokie zastosowanie nie tylko w medycynie, ale także w przemyśle i technice.
Popularnym przedmiotem, który swoje działanie zawdzięcza izotopowi promieniotwórczemu, jest czujnik dymu. W jego wnętrzu znajduje się alfa-promieniotwórcze źródło- na przykład 241Am. Zasada działania czujników izotopowych nie jest zbyt skomplikowana. Powietrze w pobliżu detektora ulega jonizacji, a to pozwala na przepływ prądu elektrycznego między dwiema elektrodami. W momencie pojawienia się dymu, jego cząsteczki łączą się z jonami, powodując spadek natężenia prądu. Wówczas uruchamia się alarm przeciwpożarowy. Czujki izotopowe szybciej wykrywają dym niż detektory fotoelektryczne. Nie stanowią zagrożenia radiacyjnego dla ludzi znajdujących się w pomieszczeniach, w których są zamontowane, ponieważ wysyłane przez nie promieniowanie alfa jest intensywnie pochłaniane w powietrzu, a jego zasięg wynosi jedynie 4cm.

źródło: www.fireandsafetyhub.com
źródło: www.fireandsafetyhub.com

Inny izotop alfa-promieniotwórczy jest stosowany w niektórych typach fotokopiarek w celu zapobiegania gromadzeniu się statycznych ładunków elektrycznych. Mowa tutaj o polonie 210Po.
W przemyśle wykorzystuje się źródła promieniowania β do pomiaru grubości materiałów– np. papieru czy blachy. Badanie to polega na obserwacji zmiany absorpcji promieniowania jonizującego.
Ponadto promieniowanie służy też analizom szczelności gazociągów i zbiorników z gazem. W tym celu do wnętrza testowanego obiektu wprowadza się izotop promieniotwórczy, a następnie bada się natężenie promieniowania na zewnątrz przy użyciu radiometru. Wzrost poziomu promieniowania w danym miejscu świadczy o występowaniu tam nieszczelności. Na podobnej zasadzie mierzy się poziom wypełnienia zbiornika jakimś materiałem- miejsce spadku promieniowania wyznacza jednocześnie miejsce, od którego zbiornik jest pusty.

http://ncbj.edu.pl/zasoby/wyklady/ld_stud_podypl/05_zastosowania.pdf
źródło: http://ncbj.edu.pl/zasoby/wyklady/ld_stud_podypl/05_zastosowania.pdf

Poniżej zestawiono kilka przykładowych zastosowań różnych izotopów promieniotwórczych:
241Am – czujki dymu
137Cs – pomiary grubości materiałów
60Co – pomiar grubości materiałów, pomiar poziomu cieczy w zbiornikach
238Pu – czujki dymu
204Tl – pomiar grubości materiałów