Testy specjalistyczne aparatów RTG

Testy specjalistyczne to precyzyjne pomiary aparatury rentgenowskiej, których celem jest sprawdzenie poprawności działania używanego sprzętu. Pozytywny wynik testów daje pewność, że stosowany aparat rentgenowski jest sprawny i bezpieczny. Szczegółowy zakres testów określony jest w zał. 6 do  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniającego wymienione wyżej Rozporządzenie od początku roku 2013 testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej mogą wykonywać tylko laboratoria posiadające akredytację (zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego już nie obowiązuje). W Rozporządzeniu możemy przeczytać: „ Testy specjalistyczne są wykonywane przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności”). A dokładniej chodzi o zgodność z normą PN-EN ISO17025 w zakresie wykonywanych testów.

Jeśli poszukują Państwo godnego polecenia Laboratorium, które rzetelnie wykona testy z zakresu odpowiedniego dla danej pracowni i stosowanych w niej aparatów zapraszam do KONTAKTU.

Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.fototronic.hu .https://www.quales.pl/kontakt.html