MZ upraszcza procedury w gabinecie stomatologicznym

Polecam artykuł, który może zaciekawić w szczególności osoby pracujące w stomatologicznych gabinetach RTG. http://www.infodent24.pl/newsdentpost/radiologia-w-gabinecie-stomatologicznym-ministerstwo-zdrowia-upraszcza-procedury,102805_0.html Według mnie najważniejsze w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015) są następujące aspekty dotyczące

Continue Reading