Tag: Wniosek do PAA

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

Z dniem 01.01.2016 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1355) w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów

Continue Reading

Referencje TVP

A dzisiaj referencje (dość oszczędne w treści, no ale trudno…) od dość niestandardowego w mojej branży Klienta :)

Continue Reading