Testy specjalistyczne aparatów RTG

Raz w roku parametry uruchomionego aparatu rentgenowskiego muszą być sprawdzone przez akredytowane laboratorium badawcze. Zakres testów specjalistycznych opisany jest w załączniku nr 6 do Rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem testów – zapraszam do kontaktu.

Continue Reading