Skutki deterministyczne i stochastyczne promieniowania

Wyróżnia się dwa rodzaje skutków promieniowania – skutki stochastyczne oraz skutki deterministyczne. Pod pojęciem skutków stochastycznych rozumie się takie skutki, które mogą się pojawić z określonym prawdopodobieństwem, czyli mogą, ale nie muszą wystąpić. Ogólnie założenie mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutków stochastycznych zależne jest w sposób liniowy od otrzymanej dawki. Dla skutków tych nie istnieje dawka

Continue Reading