Badania rentgenowskie klatki piersiowej

Wśród badań klatki piersiowej z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego wyróżnia się: -małoobrazkowe zdjęcie płuc (radiofotografia, fluorografia); -zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; -prześwietlenie klatki piersiowej (radioskopia, skopia); -zdjęcia warstwowe klatki piersiowej (tomografia); -tomografię komputerową klatki piersiowej (TK). Małoobrazkowe zdjęcie płuc polega na wykonaniu zdjęcia aparatem małoobrazkowym intensywnie świecącego obrazu widocznego na ekranie rentgenowskim. Koszt takiego badania jest niewielki,

Continue Reading