Ochrona przed promieniowaniem alfa

Pojedyncza cząstka α jest jądrem helu. Składa się z 2 protonów i 2 neutronów. Promieniowanie α jest promieniowaniem jonizującym a to oznacza to, że po przejściu przez substancję wywołuje jonizację obojętnych elektrycznie atomów. Cząstki  α  powstają w wyniku rozpadów alfa pewnych izotopów. Cząstki  α w powietrzu mają zasięg kilku centymetrów. Zasięg ten zależy od energii

Continue Reading