Jak uruchomić pracownię rentgenowską?

Procedura uruchomienia gabinetu rentgenowskiego w skrócie wygląda następująco: Pierwszym etapem jest wybór konkretnego modelu aparatu rentgenowskiego, który będzie użytkowany w gabinecie rentgenowskim (pracowni rentgenowskiej). Następnie na podstawie projektu budowlanego oraz informacji od inwestora przygotowuje się projekt osłon stałych (projekt ochrony radiologicznej) pod konkretny model aparatu RTG. Projekt osłon stałych zawiera szczegółowe obliczenia dotyczące osłonności już

Continue Reading