Testy podstawowe – cyfrówka

Ponieważ załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej nie zawiera żadnych informacji dotyczących metod testowania systemów cyfrowych lub ucyfrowionych pracownie RTG obsługującego tego typu urządzenia muszą zmierzyć się z problemem testów podstawowych aparatów RTG same, aż do momentu opublikowania

Continue Reading