Tag: Akredytowane Laboratorium

testy specjalistyczne

Testy specjalistyczne aparatów RTG

Testy specjalistyczne to precyzyjne pomiary aparatury rentgenowskiej, których celem jest sprawdzenie poprawności działania używanego sprzętu. Pozytywny wynik testów daje pewność, że stosowany aparat rentgenowski jest sprawny i bezpieczny. Szczegółowy zakres testów określony jest w zał. 6 do  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów

Continue Reading
laboratorium akredytowane

Testy specjalistyczne aparatów RTG

Raz w roku parametry uruchomionego aparatu rentgenowskiego muszą być sprawdzone przez akredytowane laboratorium badawcze. Zakres testów specjalistycznych opisany jest w załączniku nr 6 do Rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem testów – zapraszam do kontaktu.

Continue Reading