Rentgenowska pracownia weterynaryjna

rtg pies

Już wkrótce na stronie pojawi się nowa zakładka w usługach skierowana w szczególności do lekarzy weterynarii. Notujemy coraz więcej zapytań ze strony tej grupy zawodowej związanych z uruchomieniem pracowni rentgenowskiej (czasami nowo powstającej, czasami już istniejącej, ale dotąd niezalegalizowanej). Dlatego wychodząc naprzeciw postanowiliśmy poświęcić tej dziedzinie oddzielną sekcję.

Zainteresowanym tematem przypomnę, że obowiązek uzyskania zezwolenia na działalność związaną z narażenie na promieniowanie jonizujące wynika z Ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. Dz. U. z 2012 r., poz. 264 art. 4.1. (wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, wymaga zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej).