Radionuklidy w ciele człowieka

Choć może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, izotopy promieniotwórcze są składnikami organizmów żywych, w tym oczywiście także ludzi. Ich średnia aktywność w ciele człowieka wynosi 8000 Bq. Do izotopów tych należą na przykład:

  • potas 40K, węgiel 14C – występują we wszystkich tkankach;
  • stront 90Sr – występuje w kościach;
  • jod 131I – występuje w tarczycy.

Potas 40K, który z wyżej wymienionych pierwiastków występuje w organizmie najliczniej, jest powszechnie obecny w żywności, a co za tym idzie – wchłaniany drogą pokarmową.

Źródło: www.nuclearsafety.gc.ca
Źródło: www.nuclearsafety.gc.ca

W ciągu jednej sekundy wewnątrz ciała człowieka dochodzi średnio do około 8000 rozpadów promieniotwórczych, co prowadzi do wewnętrznego napromieniowania przede wszystkim elektronami i kwantami gamma. Średnia roczna dawka skuteczna pochodząca od izotopów promieniotwórczych występujących w organizmie człowieka wynosi 0,3 mSv, co jest równe ok. 8% całkowitej dawki pochodzącej od źródeł naturalnych.