projekt osłon stałych

obliczenia osłon stałych

dla gabinetu / pracowni rentgenowskiej, projekt ochrony radiologicznej