Księga Jakości w stomatologicznym gabinecie RTG

Wymogi prawne stawiają sprawę jasno – w każdej mniejszej lub większej pracowni rentgenowskiej musi być wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością, którego księga jakości stanowi nieodłączny element.

Wielu lekarzy stomatologów zastanawia się nad sensem prowadzenia tak rozbudowanej dokumentacji jakościowej w małym gabinecie stomatologicznym i trudno nie przyznać im racji. Nawet jednoosobowy gabinet rentgenowski musi bowiem dostosować się do prawa, które w tym względzie niemal jednakowo traktuje je tak samo jak na przykład duże, szpitalne pracownie rentgenowskie.

Stomatologia – czy potrzebna jest Księga Jakości w małym gabinecie ?

Oprócz księgi jakości w stomatologicznym gabinecie rentgenowskim muszą być bowiem przygotowane między innymi procedury nadzoru nad dokumentacją, nad zapisami, audytu wewnętrznego a także procedury robocze szczegółowe opisujące proces przeprowadzania badania RTG.

Mnogość wymaganych dokumentów sprawia, że w praktyce często systemu zarządzania jakością w małych gabinetach rentgenowskich brak, a jeśli został wprowadzony (najczęściej przy okazji kontroli WSSE) pozostaje martwy, bezużyteczny, nie aktualizowany.

Jak zatem przygotować dokumentację jakościową, aby stała się ona przydatnym w pracy narzędziem, a nie plikiem rzuconych do szuflady papierów? Przede wszystkim księga jakości oraz procedury powinny być zwięzłe. Ważne, aby opisywały stan faktyczny pracy w gabinecie RTG. Informacje o elementach obowiązkowych SZJ  w gabinecie rentgenowskim można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (link).

Rzetelnie przygotowana księga jakości uwzględniająca warunki pracy w tym konkretnym miejscu stanie się dokumentem często używanym i aktualizowanym wraz ze zmianami mającymi miejsce w gabinecie RTG.

Komu zlecić przygotowanie dokumentacja dla gabinetu ?

Firma Quales od lat zajmuje się przygotowanie kompletnych dokumentacji niezbędnych do uruchomienia gabinetu rentgenowskiego. W skład takiej dokumentacji wchodzi: indywidualna księga jakości, procedury ogólne i robocze oraz pozostałe dokumenty niezbędne w pracowni rentgenowskiej. Oferujemy pomoc przy skompletowaniu dokumentacji wymaganej do wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w pracowni lub gabinecie RTG.