Audyty wewnętrzne

Wykonywany przez pracowników firmy Quales audyt wewnętrzny nie jest kontrolą, a wykryte niezgodności zawsze starannie omawiamy z pracownikami i staramy się zaproponować zmiany, które pozwolą udoskonalić pracę w pracowni rentgenowskiej.

Co to jest wewnętrzny audyt RTG ?

Audyt wewnętrzny RTG to obowiązkowy punkt programu zapewnienia jakości w pracowni rentgenowskiej. Zgodnie z przepisami audyt należy przeprowadzać raz w roku. Ma on na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Rolą audytora jest wykrycie niezgodności i zaproponowanie działań korygujących, co w konsekwencji ma poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić pracę zgodnie z wymogami aktów z zakresu ochrony radiologicznej.

Nasz zespół audytorski przeprowadza audyty wewnętrzne w medycznych pracowniach rentgenowskich. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem audytu zapraszamy do kontaktu.

Co zawiera wewnętrzny audyt ?

Podczas spotkania w pracowni rentgenowskiej będą sprawdzane między innymi:
dokumentacja systemu zarządzania jakością
– procedury robocze
– postępowanie z podstawową dokumentacją medyczną
– częstość i sposób wykonywania testów kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych
– analiza zdjęć odrzuconych

Czy audyt wewnętrzny to kontrola?

Wykonywany przez nasz zespół audyt wewnętrzny nie jest kontrolą, a wykryte niezgodności zawsze starannie omawiamy z pracownikami pracowni RTG i staramy się zaproponować zmiany, które pozwolą udoskonalić pracę w pracowni rentgenowskiej.

Informacje kontaktowe

mgr Aleksandra Niedbała
Inspektor Ochrony Radiologicznej

Telefon: 664 728 142
biuro@quales.pl

Karolina Dzilińska
Opiekun klienta

Telefon: 579 066 724
karolina.dzilinska@quales.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

www.Quales.pl